خانه / انواع رنگ اصلی

انواع رنگ اصلی

انواع رنگ اصلی

انواع رنگ اصلی | انواع رنگ اصلی | انواع رنگ اصلی | انواع رنگ اصلی | انواع رنگ اصلی | انواع رنگ اصلی | انواع رنگ اصلی |

انواع رنگ اصلی | فهرست رنگ های اصلی:

انواع رنگ اصلی | رنگ های قرمز سرد عبارتند از:

قرمز آلیزارین، قرمز روناسی، قرمز تالو، قرمز ونتاین، قرمز سرخ (ایندیان) و قرمز لایت.

انواع رنگ اصلی | رنگ های قرمز گرم عبارتند از:

قرمز کادمیوم روشن، قرمز کادمیوم متوسط، قرمز کادمیوم کدر، قمرز ورمیلیون، قرمز اکرا، قرمز کارمن، قرمز سینا.

انواع رنگ اصلی | رنگ های زرد سرد عبارتند از:

زرد کادمیوم کمرنگ زرد لیمویی، زرد ناپل، زرد سینا، زرد کادمیوم نارنجی.

انواع رنگ اصلی | رنگ های زرد گرم عبارتند از:

زرد کادمیوم متوسط، زرد کادمیوم کدر، زرد ناپل، زرد سینا، زرد کادمیوم نارنجی.

انواع رنگ اصلی | رنگ های آبی سرد عبارتند از:

آبی پروس، آبی سالو، سبز و یریدیان، سیاه لمپ.

انواع رنگ اصلی | رنگ های آبی گرم عبارتند از:

آبی لاجوردی، آبی کبالت، آبی سرولین، سبز روشن پرمانت، سبز آبی سالو، بنفش کبالت، سیاه ایوری (عاج)

رنگ سفید سرد عبارت از سفید رینگ و سفید گرم، رنگ سفید تیتانیوم است.

انواع رنگ اصلی | اسامی رنگ های مختلف به شرح زیر است:

آبی: اولترامارین دانه ریز / آبی پروس یا پاریس ( سیانوژن آهن) آبی کبالت سیر، روشن / آبی سیرولین.

زرد: اکرا، اکر طلایی / زرد مارس / زرد کادمیوم، روشن، متوسط و تیره / زرد ناپل (آنتیمونات سرب)، تیره و روشن.

انواع رنگ اصلی
انواع رنگ اصلی

انواع رنگ اصلی | زرد:

زرد اصلی زردی است که هیچ گرایشی به رنگ های دیگر در آن دیده نشود. در میان زردهای موجود، زرد کادمیوم با درجه تیرگی متوسط نزدیکترین رنگ به زرد اصلی دایره رنگ است. زرد کادمیوم با درجه تیره و روشنی نیز ساخته می شود. اما درجه متوسط آن از همه بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

انواع رنگ اصلی
انواع رنگ اصلی

انواع رنگ اصلی | قرمز:

رنگ های موجود تحت نام قرمز نیز بسیار متنوع هستند و علی رغم این که گاهی به نام قرمز اصلی نیز ارایه می شوند ولی همه خصوصیات قرمز اصلی را ندارند. از مشهورترین قرمزهایی که وجود دارند یکی قرمز کادمیوم و دیگری قرمز آلیزارین است که در انواع مختلف سیر و روشن ساخته می شوند. در عین حال هیچکدام قرمز اصلی نیستند. اما مخلوط این دو قرمز به رنگ اصلی نزدیک است.

انواع رنگ اصلی
انواع رنگ اصلی

انواع رنگ اصلی | آبی:

امروزه آبی های بسیار متنوعی در بازار عرضه می شوند و معروف ترین آنها عبارتند از آبی اولترامارین، آبی کبالت و آبی پروس در عین حال هیچ یک از این آبی ها رنگ اصلی نیستند. تحت عنوان آبی اصلی نیز رنگ هایی ارایه می شوند اما واقعیت این است که آنها نیز با آبی اصلی تفاوت دارند. در این میان آبی کبالت و آبی اولترامارین که کمی تیره تر از رنگ اصلی هستند را می توان با کمی روشن کردن به عنوان رنگ نزدیک به آبی اصلی استفاده کرد.

انواع رنگ اصلی
انواع رنگ اصلی

قرمز: قرمز مارس / قرمز کادمیوم تیره، روشن / قرمز آلیزارین / قرمز و نیزی (اکسید آهن) / قرمز پازولی.

سبز: ویریدیان (ئیدراکسید کرومیوم سبز) / سبز کرم / تره ورته ( اکسید فرور و اسید سیلیکات) / سبز امرالد.

نارنجی، بنفش، قهوه ای: نارنجی کادمیوم / بنفش اولترامارین / بنفش کبالت / سی نیای پخته آمبر قبرسی / آمبر پخته.

سیاه و سفید: سیاه عاج / سیاه دود / سفید سرب / سفید روی.

انواع رنگ اصلی | رنگ و ترکیبات آن:

نارنجی، بنفش و قهوه ای کروه رنگ هایی هستند که از سه رنگ اصلی به وجود می آیند. این ها به راحتی از طریق ترکیب به وجود می آیند و لزومی نارد به صورت مستقل روی تخته رنگ وجود داشته باشند. این مسئله به خصوص درباره ی بنفش نارنجی صادق است ولی یک رنگ نارنجی به نام نارنجی کادمیوم وجود دارد. بنفش خالص که از ترکیب قرمز آلیزارین و آبی اولترامارین به وجود می آید، به صورت رنگدانه یافت نمی شود. بنفش اولترامارین و کبالت از جمله بنفش هایی هستند که برای کار روی آهک مناسب اند. بنفش کبالت که همان آرسنات اکسید کبالت است، یکی از چند ماده ی واقعاً سمی روی تخته رنگ است ولی خلوص یا قدرت رنگی آنها فوق العاده نیست.

سی ینای پخته مهم ترین رنگدانه ی قهوه ای است و خالص ترین فرم اکسید آهن ماده ی خالص آن را تشکلیل می دهد. ایجاد این قرمزی با رنگ های دیگر غیر ممکن است.

سی ینای خام یا ئیدراکسید آهن خاک سی ینا به صورت طبیعی رنگ چندان مهمی به حساب نمی آید و هر چند که قدرت پوششی دارد ولی به صورت ضخیم ناخوشایند است و معمولاً هم به صورت خالص به کار نمی رود. با گذاشتن آن زیر رنگ به صورت گلیز خوب عمل می کند و درخشان می شود. این رنگ با بیشتر رنگدانه ها مستقیماً ترکیب می شود و رنگ های متنوع به وجود می آورد.

آمبر تیره ترین رنگدانه ی طبیعی است بهترین نوع طبیعی آن آمبر قبرسی است که پس از پختن متمایل به قرمز می شود. عامل فعال آن ذرات اکسید آهن در خاک است که ویژگی رنگی خود را از ترکیبات منگنز به دست می آورد.

آمبر هم به صورت خام و هم پخته جزء رنگ های سایه برای کلاسیک هاست. آمبر پخته در بعضی موارد ویژگی سایه را دارد ولی تیرگی و ماتی آن نظیر هر رنگ تیره ای نمودی همانند سوراخ در تابلو به وجود می آورد. این رنگدانه خشک شدن روغن موجود در رنگ را به تاخیر می اندازد. با وجود این آمبر پخته برای تیره کردن همه ی رنگ ها مناسب است و بهتر از رنگ سیاه عمل می کند. این رنگ وقتی با آبی پروس مخلوط می شود، سیاه غنی خوبی به وجود می آورد. رامبراند به ندرت استفاده از آمبر در نقاشی سیاه های مرموز خود موفق بوده است.

کاپوت مرتوم نام عجیب خود را از رنگ اسکلت های سرداب های رومی گرفته است. هرچند که از نظر رنگی شباهت اندکی به آن دارد و از نظر ترکیب هم هیچ وجه اشتراکی با آن ندارد. این رنگ را در انواع مختلف به طور مصنوعی از ترکیبات منگنز می سازند که از مهم ترین آنها قهوه ای قرمز و سیر و قهوه ای بنفش است. این نوع رنگ به علت این که بسیار نامشخص است و شدت ندارد ترکیبات خوبی هم ایجاد نمی کند. از انواع بنفش های آن می توان برای نشان دادن سایه های زمینی که تازه شخم خورده است استفاده کرد. این رنگ وقتی به صورت نیمه گلیز مصرف می شود، رنگ جوانه های بهاری ایجاد می کند و ارغوانی رنگ پریده ی روی درختان غن یا بوته ها قبل از باز شدن جوانه ها را نشان می دهد. وجود این رنگ در هر تخته رنگی با رنگ های معتدل ضروری است.

کار با همه ی رنگ های قهوه ای از نظر تکنیکی آسان است. حتی مشکل دیر خشک شدن آمبر پخته را می توان با افزودن اندکی رنگدانه ی کبالت یا سرب اصلاح کرد. رنگدانه های قهوه ای در ترکیب با رنگ های دیگر، به سادگی می توانند مجموعه ای از رنگ های پایدار به وجود آورند. هرچند می توان این رنگ های خاموش را به سادگی از ترکیب رنگ های تند دیگر به وجود آورد. ولی بهتر است برای صرفه جویی در وقت از خود آنها استفاده کرد.

با این روش می توان نتیجه و اثر رنگ آماده را مشاهد کرد. بنابراین، از نظر زمان تکنیک و مالی عاقلانه نیست که فقط چند رنگ محدود داشته باشیم. بهتر است از همه ی رنگدانه های موجود که تعدادشان هم زیاد نیست و از نظر تکنیکی نیز پیچیده نیستند استفاده کنیم.

در هر صورت فریب نام های فریبنده ی تجاری را نخورید و از مصرف رنگ های ترکیبی جداً بپرهیزید.

انواع رنگ اصلی
انواع رنگ اصلی

انواع رنگ اصلی | رنگ های شفاف و کدر:

رنگ ها شفاف و کدر هستند. در رنگ های شفاف مانند آینه رنگی به نظر می رسند. رنگ کدر، مات و نفوذناپذیر هستند. سطح پوشیده شده از رنگ کدر به هیچ وجه انعکاس ندارد. رنگ روغن، آبرنگ و رنگ اکریلیک از نظر رنگ های شفاف یکسان هستند و همین طور رنگ های کدر نیز در سه نوع رنگ مذکور مشابه آن هستند. امروزه یک رنگ شفاف از خانواره ی زرد در سلسله رنگ های اکریلیک ساخته شده است و در رنگ های روغنی هیچ نوع زرد شفاف وجود ندارد. سفید یک رنگ کدر است. هر رنگی حتی یک رنگ شفاف اگر با سفید ترکیب شود، کدر خواهد شد.

رنگ های کدر عبارت اند از: قرمز کادمیوم روشن و همین طور متوسط و کدر آن، قرمز ورمیلیون، قرمز ونتاین، قرمز سرخ، قرمز لایت، زرد کادمیوم روشن و متوسط و کدر، زرد اکر، زرد ناپل، نارنجی کادمیوم، زرد کادمیوم کمرنگ، زرد لیمویی، زرد زینک، زرد سبز، سالو، آبی سرولین.

رنگ های شفاف عبارتند از: قرمز آلیزارین، قرمز روناسی، قرمز سالو، آکراکارمن، سینا، آبی (لاجوردی، پروس، کبالت، سالو)، سبز سالو، سبز ویریدیان، زرد آمبر، سیاه ایوری (عاج) به عنوان تنها رنگ های شفاف برای صیقل دادن به کار می روند. تابلوهای کوچک قرن سیزدهم که با انواع رنگ های خاکستری روی زمینه های سفید نقاشی شده اند با رنگ شفاف صیقل داده شده اند. از آن جا که بافت در نقاشی های تخیلی اهمیت بسیاری دارد. امروزه صیقل دادن این نقاشی ها با رنگ های کدر بارها مورد استفاده قرار گرفته است. رنگ کدری که برای صیقل دادن به کار می رود، اگر با واسطه ی نقاشی مخلوط شود، پرده ی نازکی از رنگ رده دار (بافت) روی سطح صیقل داده شده به جای می گذارد. رنگ های از نظر جنسیت نیز انواع متفاوتی دارند که عبارتند از: رنگ های طبیعی که شامل رنگ های حیوانی و گیاهی هستند و نیز رنگ های شیمیایی که شامل اسیدی، متالیک، دندانه ای، خمی، دی اکتیوم مستقیم هستند. در رنگ ریزی مواد به خصوص پشم بیشتر رنگ های طبیعی و رنگ های خمی و رنگ های شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرند.

لینک مفید